1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
30 เมษายน 3110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารายการเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์>>