1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบ รอยร ..

ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบ รอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคแบบ 2 ฟังก์ชั่น
27 กรกฎาคม 3109

ประกาศแผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบ   รอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคแบบ 2 ฟังก์ชั่น 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909