1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกแ ..

ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ยี่ห้อ Cisco) กรุงเทพฯ (รุ่น FirePower8120) และวิทยาเขตปราจีนบุรี (รุ่น FirePower7120) จำนวน 1 ระบบ
21 สิงหาคม 3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ยี่ห้อ Cisco) กรุงเทพฯ (รุ่น FirePower8120) และวิทยาเขตปราจีนบุรี (รุ่น Firepeower7120) จำนวน 1 ระบบ